Betörésvédelmi kisokos - fontos lakásbiztosítási szempontok

Betörésvédelmi kisokos - fontos lakásbiztosítási szempontok

A betörés a modern biztonságtechnikai eszközök használata ellenére is igen gyakori és sajnálatos káresemény, mely nemcsak anyagi veszteséget okozhat, hanem ami talán rosszabb, a biztonságérzetünket is csökkentheti. A megfelelő biztosítási fedezet és az elővigyázatosság jelentősen mérsékelheti a betörések okozta károkat és a stresszt. Ebben a cikkben néhány, a lakásbiztosítás megkötése szempontjából lényeges szempontra szeretnénk felhívni a figyelmet.

A betöréses lopás, a rablás és a besurranás, mint biztosítási esemény - 3 hasonló, de egymástól eltérő fogalom, melyekkel érdemes tisztában lenni.

  • Betöréses lopás esetén a tettes az épület lezárt helyiségébe erőszakkal behatol, vagy hamis, esetleg lopott kulccsal kinyitja azt, illetve olyan nyitott ajtón, ablakon keresztül hatol be, amely a biztosítási szerződésben meghatározottnál (általában 3 méternél) magasabban van, és nincs a feljutást segítő beépített létra vagy állványzat.
  • Rablás során a tettes a biztosított vagyontárgyakat úgy szerzi meg, hogy a biztosított ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. Nem számít azonban biztosítási eseménynek pl. a zsebtolvajlással vagy az észrevétlenül történő lopással okozott kár.
  • Besurranáskor az elkövető a nyitva hagyott nyílászárón keresztül észrevétlenül oson be a lakásba, miközben a lakók otthon tartózkodnak, vagy a biztosítottat megtévesztve, kitalált indokkal jut be, és így tulajdonít el vagyontárgyakat.

Mindhárom eseménynél a biztosítási szolgáltatás feltétele a rendőrségi feljelentés megléte, azaz a betörés tényének bizonyítottnak kell lennie és szükség van a behatolás módjának meghatározására is, mivel a biztosító a szerződésben meghatározott feltételeket figyelembe véve, többek között ez alapján dönt a kártérítésről.

A biztosítási összeg meghatározása

A vagyontárgyaink pontos értékének meghatározása alapvető fontosságú, hiszen ez biztosítja, hogy a megfelelő kártérítést kapjuk a lopott vagy megrongált értékeink pótlására. Az alulbiztosítás veszélye a betöréses lopás esetén különösen jelentős lehet. Ha nem becsüljük meg megfelelően az otthonunkban található értékeket, akkor a kártérítés nem lesz elegendő a veszteség pótlásához.

Legyünk tisztában azzal, hogy milyen feltételek mellett fizet a biztosító

Fontos, hogy alaposan megismerjük a lakásbiztosításunk feltételeit és tudjuk, hogy pontosan mit tartalmaz a betöréses lopás fedezete és mely vagyontárgyakra nem terjed ki alapesetben a biztosítási védelem. Biztosítási szempontból az sem mindegy, hogy a betörés időpontjában hol voltak a vagyontárgyaink (pl. társasház folyosóján vagy a padláson tárolt értéktárgyak eltulajdonítása esetén a biztosító megtagadhatja a kártérítést).

Biztonsági előírások, melyeknek meg kell felelni a kártérítéshez

Hasznos, ha otthonunk betörés elleni védelme megfelel a biztosítónk előírásainak. A szerződési feltételekben minden esetben megtalálható, hogy a betöréses lopás elleni biztosításhoz milyen minimális mechanikai védelmet ír elő a biztosító. Az előírt védelmi szint a biztosított vagyonérték és a kockázatviselési hely sajátosságainak figyelembevételével kerül meghatározásra. Érdemes tájékozódni a kizáró okokról is: melyek azok az esetek, amikor a nem megfelelő védelem miatt nem kapunk kártérítést. Pl. az ajtóknál számít a zárási pontok száma; értékpapírt, nemesfémet, drágaköveket a szerződésben meghatározott műszaki leírású értéktárolóban kell elhelyezni; és az is lényeges, hogy a biztonsági berendezések a kár időpontjában rendeltetésüknek megfelelő üzemi állapotban legyenek.

A biztosítás mellett a legfontosabb lépés a betöréses lopás megelőzése érdekében az elővigyázatosság. Telepítsünk megfelelő riasztórendszert, a biztosító előírásainak megfelelő biztonsági zárakat és figyeljünk az ajtók és ablakok megfelelő zárására.

 

A megfelelő lakásbiztosítás nagyban hozzájárulhat a betöréses lopás által okozott anyagi veszteségek enyhítéséhez és a lakásunk védelméhez. Az oldalunkon található lakásbiztosítás kalkulátorral egyszerűen megtalálható és megköthető a legmegfelelőbb Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO):

https://e-otthonbiztositas.hu/dijkalkulacio

Minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás

Fogyasztóbarát otthonbiztosítás
(MFO) kalkulátor 2024

Kényelmes, egyszerű, gyors és biztonságos
Minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítás kalkulátor