Milyen fontos kötelezettségeink vannak otthonbiztosításunkkal kapcsolatban?

Milyen fontos kötelezettségeink vannak otthonbiztosításunkkal kapcsolatban?

A lakásbiztosításunk megkötésekor általában elégedetten nyugtázzuk, hogy ennek a feladatnak is eleget tettünk. A díjfizetési kötelezettségünk nyilvánvaló, azonban van még néhány lényeges szempont, melyre érdemes odafigyelni, hogy ne a már megtörtént káreset kapcsán bajlódjunk az adategyeztetéssel, vagy későn szembesüljünk azzal, hogy nem a szerződés szerint jártunk el.

 

Közlési és változásbejelentési kötelezettség: Az otthonbiztosítási szerződés megkötésekor a valóságnak megfelelően tájékoztassuk a biztosítót, és közöljünk minden ismert, a biztosítás szempontjából lényeges körülményt. A későbbiekben bekövetkező változásokat (pl. az adataink, elérhetőségeink, lakcímünk vagy a biztosított vagyontárgyak állapotában történő változások) a meghatározott időn belül jelentsük be.

Kármegelőzési kötelezettség: Eleget kell tennünk minden olyan kötelezettségnek, amivel a károk bekövetkezése megelőzhető. Gondoskodni kell például ingó- és ingatlanvagyonunk rendszeres karbantartásáról, állagmegóvásáról, a riasztóberendezéseket üzemképes állapotban kell tartani, távozáskor az ajtókat, ablakokat be kell zárni. Ezen kötelezettségek elmulasztása a biztosító mentesüléséhez is vezethet!

Kárenyhítési kötelezettség: A kár megtörténte esetén gondoskodnunk kell arról, hogy elkerüljük a további károk bekövetkezését. Tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot, ha elvesztettük vagy ellopták kulcsainkat, le kell cserélnünk a zárakat. A biztosító általi kárszemle előtt az esetleges javításokkal csak annyit változtathatunk, amennyi a kárenyhítéshez szükséges. Érdemes, sőt javasolt a kárenyhítés során elvégzett munkafolyamatokat részletesen (pl. fotókkal, számlákkal és egyéb lehetséges módon) dokumentálni.

Kárbejelentési kötelezettség: A káreseményt haladéktalanul, de legkésőbb a szerződésben megjelölt időn belül be kell jelentenünk a biztosítónak. A kárösszeg pontos meghatározása érdekében a biztosító kérésére minden szükséges információt és dokumentumot meg kell adni, és a káresemény vizsgálatát lehetővé kell tenni.

Otthonunk és saját biztonságunk érdekében érdemes a fentiekre figyelemmel lenni, az egyszerű és gyors online ügyintézésről, az ügyfélbarát kárrendezésről, az áttekinthető feltételrendszerről pedig a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) gondoskodnak.

Kalkuláljon a hazai biztosítók online ajánlataival most: MFO kalkulátor

Minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás

Fogyasztóbarát otthonbiztosítás
(MFO) kalkulátor 2024

Kényelmes, egyszerű, gyors és biztonságos
Minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítás kalkulátor